برای ورود به چت رومی كه پر است یعنی 40 نفر در آن آن لاین هستند مراحل زیر را طی كنید:

 ابتدا یك چت روم بسازید تا هیچ كس داخل آن نباشد.
كد روبرو را در قسمت پیغام تایپ كنید [*] join/ ?كه بجای [*] باید نام چت رومی كه پر هست و قصد ورود به آن را دارید را وارد كنید
ممكن است با پیغامی كه می گوید این چت روم پر است مواجه شوید. یك مدت صبر كنید دو باره كد بالا را وارد كنید این بار وارد چت روم پر خواهید شد!