پس از مدت ها انتظار آلبومی استثنایی و فوق العاده زیبای از حمیدرضا و علیرضا به نام نارفیق2 . آلبومی که باید شنیده شود! با سه کیفیت

                 

         

Narafigh 2

Zenduny

Sarbar

Vasiat Name

Be Name Man Be Kame To

Havaei

Park Mamnuo

Dokhtar Farari

Ye Dokhtare 3Sale

Ma2Ta