اینم آلبوم جدید سعید حمدی به نام برنده که تازه اومده تو بازار.

۱- برنده

۲- آرزو

۳- دیار

۴- نگو خداحافظ

۵- بازنده

۶- باد و بید

۷- باغ ستاره

۸- خواب موندی