سلام دوستان این هم سری دیگری از آهنگ های جدید .

                    

                 

             Image hosting by TinyPic

                                             ( برای دانلود روی ادامهی مطلب کلیک کنید)

پارسا و پریسا ( گروه آبی )

علیرضا - آینه

مهدی مقدم - خیلی بد شد

پژمان - ای شیطون

پارسا چیلک و علیر ضا فرد