اینم آلبوم اصلی ابی .

اون قبلی میگن الکی بوده و اشتباهی اومده بیرون .خودم هم نمی دونم راست می گن یا دروغ.

Sedam Kardi

Vaghti To Nisti

Hana Khanoom

Begoo Are Begoo Na

Parvanehi Dar Mosht

Baanoye Khavari

Harighe Sabz

Man Ageh Khoda Boodam